Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Huyết học

Hệ thống xét nghiệm tự động ALINITY
Hệ thống xét nghiệm tự động ALINITY
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 18
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 18
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 22
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 22
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD 22AL
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD 22AL
Máy xét nghiệm huyết học tự động ELite 580 - Erba
Máy xét nghiệm huyết học tự động ELite 580 - Erba
Máy xét nghiệm huyết học tự động HEMIX 5-60
Máy xét nghiệm huyết học tự động HEMIX 5-60

Miễn dịch

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G600II
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G600II
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G1200
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G1200

Sinh hóa

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL300 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL300 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 5v3 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 5v3 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 7 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 7 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Merilyzer AutoQuant 400i - Meril
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Merilyzer AutoQuant 400...
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 - Erba

Test nhanh vi khuẩn H.P

Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở FANhp
Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở FANhp
Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở HeliFANplus
Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở HeliFANplus

Nước tiểu

Máy phân tích nước tiểu bán tự động URI-SCREEN 500 - Dutch Diagnostics
Máy phân tích nước tiểu bán tự động URI-SCREEN 500 - Du...
Máy phân tích nước tiểu tự động URI-SCREEN XL - Dutch Diagnostics
Máy phân tích nước tiểu tự động URI-SCREEN XL - Dutch D...
Máy phân tích nước tiểu - sinh hóa - soi cặn lắng tự động LAURA XL
Máy phân tích nước tiểu - sinh hóa - soi cặn lắng tự độ...

Nhóm máu, truyền máu

Dung cụ nhỏ máu (Pipette) Across System - Diapro
Dung cụ nhỏ máu (Pipette) Across System - Diapro
Giá để Card Across System - Diapro
Giá để Card Across System - Diapro
Máy đọc GelCard Across System Card - Diapro
Máy đọc GelCard Across System Card - Diapro
Máy ly tâm GelCard Across System Card - Diapro
Máy ly tâm GelCard Across System Card - Diapro
Máy ủ GelCard Across System Card - Diapro
Máy ủ GelCard Across System Card - Diapro
Máy xét nghiệm Gelcard tu dong AIGEL 300
Máy xét nghiệm Gelcard tu dong AIGEL 300

Test nhanh

Bộ KIT xét nghiệm phát hiện kháng nguyên COVID-19
Bộ KIT xét nghiệm phát hiện kháng nguyên COVID-19

Đông máu

Máy đông máu CoaDATA 2004 - LABiTec
Máy đông máu CoaDATA 2004 - LABiTec
Máy đông máu CoaDATA 4004 - LABiTec
Máy đông máu CoaDATA 4004 - LABiTec
Máy đông máu tự động CoaLAB 1000 - LABiTec
Máy đông máu tự động CoaLAB 1000 - LABiTec

Máy thở

Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive
Máy thở olive