Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Chia sẻ lên:
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD 22AL

Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD 22AL

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Hệ thống xét nghiệm tự động ALINITY
Hệ thống xét nghiệm tự động ALINITY
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 18
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERAL...
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 22
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERAL...
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD 22AL
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DY...
Máy xét nghiệm huyết học tự động ELite 580 - Erba
Máy xét nghiệm huyết học tự động ELite 5...
Máy xét nghiệm huyết học tự động HEMIX 5-60
Máy xét nghiệm huyết học tự động HEMIX 5...