Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Đông máu

Máy đông máu CoaDATA 2004 - LABiTec
Máy đông máu CoaDATA 2004 - LABiTec
Máy đông máu CoaDATA 4004 - LABiTec
Máy đông máu CoaDATA 4004 - LABiTec
Máy đông máu tự động CoaLAB 1000 - LABiTec
Máy đông máu tự động CoaLAB 1000 - LABiTec