Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Nhóm máu, truyền máu

Dụng cụ lấy dung dịch pha loãng Across System - Diapro
Dụng cụ lấy dung dịch pha loãng Across System - Di...
Dung cụ nhỏ máu (Pipette) Across System - Diapro
Dung cụ nhỏ máu (Pipette) Across System - Diapro
Giá để Card Across System - Diapro
Giá để Card Across System - Diapro
Máy đọc GelCard Across System Card - Diapro
Máy đọc GelCard Across System Card - Diapro
Máy ly tâm GelCard Across System Card - Diapro
Máy ly tâm GelCard Across System Card - Diapro
Máy ủ GelCard Across System Card - Diapro
Máy ủ GelCard Across System Card - Diapro
Máy xét nghiệm Gelcard tu dong AIGEL 300
Máy xét nghiệm Gelcard tu dong AIGEL 300