Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Test nhanh vi khuẩn H.P

Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở FANhp
Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở FANhp
Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở HeliFANplus
Máy phân tích C13 H.Pylori qua hơi thở HeliFANplus