Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Sinh hóa

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 5v3 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 5v3 - Erb...
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 7 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động CHEM 7 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Merilyzer AutoQuant 400i - Meril
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Merilyzer AutoQuan...
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Merilyzer AutoQuant 200i - Meril
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Merilyzer Auto...
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL300 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL300 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 - Erba
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 - Erba