Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Miễn dịch

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G600II
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G600II
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G1200
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động LUMIPULSE G1200