Thiết bị y tế

thông tin liên hệ
Mr. Danh
- 0359 276 363

Huyết học

Hệ thống xét nghiệm tự động ALINITY
Hệ thống xét nghiệm tự động ALINITY
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 18
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 18
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 22
Máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN EMERALD 22
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD 22AL
Máy xét nghiệm huyết học tự động CELL-DYN EMERALD...
Máy xét nghiệm huyết học tự động ELite 580 - Erba
Máy xét nghiệm huyết học tự động ELite 580 - Erba
Máy xét nghiệm huyết học tự động HEMIX 5-60
Máy xét nghiệm huyết học tự động HEMIX 5-60